Blog

Blog

Als leidinggevende wil je de vinger aan de pols houden van je medewerkers. Kunnen ze tijdens deze pandemie het hoofd boven water houden? We zien dat Mijn Werkbalans een gemakkelijke en handige tool is om snel het welzijn van je mensen in te schatten. Door middel van 21 kaartjes die ofwel rood of groen kleuren krijg je zicht op het stressniveau en waar dit mee te maken heeft. Dit maakt het makkelijk om zaken te bespreken en nadien op te volgen.

Enkele vragen die aan bod (kunnen) komen:
– Hoe ervaar je de werkdruk?
– Heb je teveel of te weinig werk?
– Ervaren je genoeg steun van collega’s en leidinggevenden?
– Hoe gaan je om met onzekerheid, weinig perspectieven?
– Lukt het om werk en privé goed op elkaar af te stemmen?
– Hoe is het om rekening te houden met nieuwe regels?
– Wat heb je nodig om het vol te houden?

Wellicht heb je door corona nu minder rechtstreeks contact, maar het is niet de hoeveelheid tijd die primeert, maar wel de kwaliteit van het contact. Het (h)erkennen van wat lastig is, zal ertoe bijdragen dat je medewerkers gemotiveerd blijven in hun job en hier energie uit halen.

Meer info: https://www.anasta.be/tools/de-werkbalans/