Loopbaanbegeleiding

Werkbaar werk voor professionals en leidinggevenden

Waar staan we voor?

✓ Resultaatgerichte aanpak
✓ Focus op je eigen ambities
✓ Maatwerk

Welke vragen komen aan bod?

  • Blijf ik werken in loondienst of ga ik voor een eigen zaak?
  • Wat zijn mijn ambities? Wat wil ik nog realiseren in mijn job?
  • Ga ik wel of niet in op een nieuw werkaanbod?
  • Hoe kan ik terug beter functioneren op het werk?
  • Hoe ga ik om met het einde van mijn loopbaan?
  • Hoe kan ik mijn rol als leidinggevende het beste invullen?
  • Hoe kan ik zorgen voor een betere communicatie?
  • Hoe ga ik om met moeilijke situaties en conflicten op het werk?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik een meer realistisch takenpakket heb?
  • Hoe stel ik beter mijn grenzen?

Vanuit zelfreflectie komen we samen tot inzichten en formuleren we uitdagingen in haalbare stappen.

Met loopbaanbegeleiding vinden we samen het antwoord.

Hoe verloopt loopbaanbegeleiding?

Elk traject is maatwerk en dit geven we samen vorm zowel naar inhoud als naar tijdsinvestering.

We doorlopen samen de volgende stappen:

 

Stap 1: Verkennen van de context

Vooreerst is het nuttig om een duidelijk beeld te krijgen van de context en je functie in het bedrijf. Mijn Werkbalans is hierbij een handig instrument om snel inzicht te krijgen in de positieve en negatieve elementen van je werksituatie.

 

Stap 2: Focus van het traject bepalen

Samen leggen we het doel van het loopbaantraject vast. De focus ligt nadien vooral op het vinden van antwoorden op je loopbaanvragen. Een duidelijke afbakening is nodig om efficient en resultaatgericht te kunnen werken.

 

Stap 3: Analyse en reflectie

We versterken je vertrouwen door doelgericht te werken in een veilige context. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren over wie je bent en waar je voor staat. De antwoorden komen tot stand tijdens dit proces. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten, testen of verdiepende vragen. Je eigen leerstijl staat hierbij voorop.

 

Stap 4: Plannen en formuleren van acties

Op basis van de voorgaande stappen maken we een veranderplan op. We exploreren mogelijke hindernissen en bepalen welke concrete acties je gaat ondernemen. De uitdaging is om die in de praktijk om te zetten en nadien te evalueren of dit gelukt is.

Tevreden cliënten

Testimonials

Loopbaancheques

Als erkend loopbaancentrum kan je bij ons gebruik maken van loopbaancheques. Je volgt dan een traject van 4u of 7u voor €40 of €80.

 

Anasta heeft ook een bijzondere erkenning voor het begeleiden van 50+ers.