Privacybeleid

Anasta hecht belang aan je privacy en de bescherming van je persoonlijke gegevens. We gaan hier zorgvuldig mee om.

Anasta verzamelt je persoonlijke gegevens om opdrachten correct te kunnen uitvoeren en om vlot met elkaar te communiceren.

Anasta informeert jou omtrent acties, nieuwigheden en/of andere interessante informatie via sociale media & mailings. We vragen hiervoor je expliciete toestemming. Als je deze berichten niet meer wenst te ontvangen, laat je dit weten door je uit te schrijven op de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar info@anasta.be.

Anasta heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies of het onrechtmatig gebruik van informatie te voorkomen.

Ze verstrekt enkel gegevens aan derden:
– Voor het verlenen of correct uitvoeren van de dienstverlening
– Voor betaaldiensten, om betalingen mogelijk te maken en te registreren
– Voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen

We bewaren de persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig. Alle wettelijke verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.