Blog

Blog

Een boeiende namiddag met ons PAIR-netwerk.

Geen eenvoudige vraag om op te antwoorden. Bedrijven gebruiken verschillende termen voor informele en formele gesprekken: one to one gesprekken, uitwisselingsgesprekken, wederzijdse feedbackgesprekken, ontwikkelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, dagdagelijkse gesprekken, planningsgesprekken, groeigesprekken  …

Enkele interessante conclusies zijn:

  • Bouw dagdagelijks een goede werkrelatie op met je medewerkers. Formele gesprekken hebben maar een meerwaarde als de dagdagelijkse communicatie en feedback in de organisatie ook goed verloopt.
  • Formele gesprekken geven de kans om diepgaander te spreken met medewerkers: wat geeft energie, wat motiveert in de job, stilstaan bij eigen blinde vlekken, wat zijn ontwikkelingsmogelijkheden?
  • Het doel moet duidelijk zijn voor de werknemer en de organisatie. Waar gaat het over in het gesprek: moet er bijgestuurd worden omdat de minimumnorm niet gehaald wordt (sturing) of gaat het gesprek over groei, hoe nog sterker worden in de job (coaching)
  • Een goede voorbereiding is belangrijk. “De beste manier om een gesprek te doen mislukken, is er onvoorbereid naar toe te gaan”. We dienen ook stil te staan bij het tijdstip, plaats van het gesprek, uitnodigende documenten.

De eindevaluatie van de groep was een dikke duim!